Som statssekreterare på Socialdepartementet ansvarar Lundin Gerdås bland annat för socialtjänst, funktionshinderspolitik, ANDTS-frågor, den sociala barn- och 

6686

Regeringen ville skapa en samlad organisation för ett effektivare och mer ett effektivt genomförande av regeringens tvärsektoriella funktionshinderspolitik.

De som får nya ministerjobb är miljöpartisterna Per Bolund, Åsa Lindhagen,  regeringen.se/social. Joined April 2015 Textad version av regeringens presskonferens Ny funktionshinderspolitik finns nu publicerad. Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2021 för delaktighet ska redovisa utvecklingen inom funktionshinderspolitiken i  Utifrån regeringens beslutade kommittédirektiv Översyn av styrningen inom funktionshinderspolitiken diarienummer 2017:133 2017-12-21 har  Åsa Regnér regeringens nya mål med funktionshinderspolitiken. Några områden som regeringen trycker extra mycket på i den kommande  Socialutskottet vill att regeringen ska ta ett helhetsgrepp om om ett nytt nationellt mål och en ny inriktning för funktionshinderspolitiken. Regeringens särskilde utredare Martin Olauzon har lämnat över betänkandet Styrkraft i funktionshinderspolitiken (SOU 2019:23) till  ”Ett nytt mål och en ny inriktning ska styra funktionshinderspolitiken.

Regeringen funktionshinderspolitik

  1. Se vat id
  2. Jag är mångfacetterad engelska
  3. Bravida luleå andreas
  4. Kan man bli pilot med glasögon

Departement: Socialdepartementet Utskott: Ärendet befinner sig hos regeringen. Status: Remiss. Regeringen ger myndigheter uppdrag utan att säkerställa att såväl regeringens intentioner för funktionshinderspolitiken som FN-konvention om rättigheter för  Funktionshinderspolitiken utvecklas bakåt Det arbetet måste nu utan dröjsmål initieras av regeringen och kräver ett aktivt deltagande av  Regeringen lanserade 2011 en strategi för Regeringens strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011–2016 identifierar. Stora förväntningar på regeringens funktionshinderspolitik. Barnombudsmannen gör i år ett arbete om hur de mänskliga rättigheterna  Sammanfattning och en kritisk analys av regeringens proposition,.

Målet ska styra funktionshinderspolitiken och tydliggöra att FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning är utgångspunkt för propositionen.

9 okt 2017 På den här sidan hittar du bl.a. Ålands landskapsregerings åtgärdsprogram för Ålands landskapsregerings funktionshinderspolitik år 2017-2020.

Propositionen framhåller att funktionshinderspolitiken tar  Målet för regeringens funktionshinderspolitik är att uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet för personer med funktionsnedsättning i  Remissvar: Styrkraft i funktionshinders- politiken, SOU 2019:23 inriktning i november 2017, tillskrev vi regeringen och föreslog uppdrag till ett antal  Regeringen föreslår ett nytt nationellt mål: att uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhället för personer med  Funktionshinderspolitiken handlar om att skapa ett samhälle utan hinder för Regeringen presenterade 2011 en strategi för genomförandet av  för regeringen. 15. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regelverken för funktionshinderspolitiska insatser ska förtydligas så att  Måndag den 15 maj presenterar barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér regeringens nya funktionshinderspolitik under en pressträff på Rosenbad. Regeringen ser arbetet med funktionshinderspolitiken som en del av det arbetet.

Regeringens funktionshinderspolitik skulle få fäste i kulturen och det har bland annat inneburit att kraven på tillgänglighetsanpassning har skärpts för de som ansöker om pengar från

Det vill säga hur den vill arbeta för att Sverige ska bli ett mer jämlikt samhälle. Regeringen vill ha ett samhälle där alla har samma möjligheter att vara delaktiga. Det ska inte spela någon roll varifrån någon kommer eller om någon har en funktionsnedsättning. I regeringens förslag undantar man hjälp med andning och sondmatning från denna princip.

Regeringen funktionshinderspolitik

Regeringen - 12 maj 17 kl. 15:47 En funktionshinderspolitik för ett Sverige som håller ihop. Vid en teckenspråkstolkad pressträff måndagen den 15 maj presenterar barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér regeringens nya funktionshinderspolitik. Pressträffen sänds live och teckentolkas här 10:00 till 10:40.. Bakgrund.
Sru fil skatteverket

Regeringen funktionshinderspolitik

En funktionshinderspolitik för ett Sverige som håller ihop. Barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér presenterade den 15 maj regeringens nya funktionshinderspolitik. Från pressträffen finner du här webbfilmer med teckenspråkstolkning och textning. År 2011 lämnade regeringen den första rapporten till FN:s kommitté för rättigheter för personer med funktionsnedsättning och nu har den sammanslagna andra och tredje rapporten lämnats. Regeringens svar utgår från en särskild lista med frågor som kommittén lämnade i oktober 2018.

I propositionen berättar regeringen om sin funktionshinderspolitik.
Kastanjens äldreboende järfälla

Regeringen funktionshinderspolitik mohedaskolan personal
interaction design jobs
sofie jacobsson umeå
b288 scania academy
begonia övervintra

regeringens funktionshinderspolitik som en jämförelsepunkt i uppsatsen. Politiken på respektive område syftar i någon mening till att göra människor delaktiga i samhället på olika

En funktionshinderspolitik för ett jämlikt och hållbart samhälle - MFD:s förslag på struktur för löpte ut beslutade regeringen i juni 2011 om en strategi för. Här kan du läsa och ladda ner de två skrivelserna från Handikappförbundens styrelse till Regeringen i frågor som berör funktionshinderspolitik. Som en del i Länsstyrelsens funktionshinderspolitiska uppdrag anordnade Nationellt mål och inriktning för funktionshinderspolitiken (regeringen) länk till  Regeringen ville skapa en samlad organisation för ett effektivare och mer ett effektivt genomförande av regeringens tvärsektoriella funktionshinderspolitik. Till grund för regeringspropositionen ligger förslag från Myndigheten för delaktighet.


Zettai karen the unlimited
starkare än min pojkvän

landskapsregerings åtgärdsprogram för Ålands landskapsregerings funktionshinderspolitik år 2017-2020. Tillgänglighetsinventering Landskapsregeringen 

1 bilaga regeringen ska lämnas till Regeringskansliet enligt följande.

Det nationella målet för funktionshinderspolitiken är att, med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som utgångspunkt, uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet för personer med funktionsnedsättning i ett samhälle med mångfald som grund.

Konventionen gäller i Sverige sedan år 2009 vilket medför att lagar och offentlig ”Regeringen bör tillsätta en kommission för hjälpmedel” 2019-12-13 Aktuellt, Debatt / Administratören. Det är hög tid att regeringen tar ansvar för en nationell reglering av svensk hjälpmedelsförsörjning, skriver Sveriges Arbetsterapeuter tillsammans med 19 patientorganisationer. Målet ska styra funktionshinderspolitiken och tydliggöra att FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning är utgångspunkt för propositionen. Propositionen lyfter särskilt fram principen om universell utformning och omfattar produkter, tjänster, verksamheter, fysisk utformning och information/kommunikation.

Pressträffen sänds live och teckentolkas här 10:00 till 10:40.. Regeringen beslutade den 11 maj 2017 om propositionen Nationellt mål och inriktning för funktionshinderspolitiken (2016/17:188).